«Весілля». Частина 1. CD audio. AVE 022

Опис диску:

Традиційне українське весілля XIX-поч. XX століть – це кількаденне обрядово-драматичне дійство публічного довершення шлюбу сільською громадою.

Укладачі цієї антології українського весілля, зачаровані різноманіттям весільної музики, почутої від сільських співаків і музик на переломі XX – XXI століть, прагнули опублікувати її найкращі зразки, «провівши» слухача через основні шлюбні ритуали. Музичний матеріал дібрано майже з усіх етнографічних зон розселення українців – Наддніпрянщини, Полісся, Поділля, Волині, Галичини, Карпат, Підляшшя, Слобідщини, Кубані, Степової зони. Отже, альбом показово репрезентує окреслювані етнографами регіональні версії обряду: центральний (з подільським і слобожанським підтипами), поліський (західнополіський, середньополіський та східнополіський підтипи), карпатський (верховинський, закарпатський, буковинський) і південний варіанти.

В першому диску презентовано початкову частину драми, що охоплює перше коло руху кортежу молодого. Вперше весільна музика звучала на заручинах, маркуючи перший посад молодих: з'єднання їх рук на хлібині, що разом із благословенням батьків зобов’язувало до непорушності дотримання весільної угоди.

 

Зміст диску: