«Українська Епічна Традиція». CD audio. AVE 013

Опис диску:

«Українська Епічна Традиція» — презентує українську епіку в музичному і прозовому аспектах. Українська епіка — не тільки народна пам’ять про подвиги й втрати, але й відображення психологічних рефлексій у становленні національного характеру, моралі, велике мистецьке надбання з відшліфованими у віках засобами поетичного та музичного вислову. До аудіо-частини диску увійшли зразки епічних творів XV-XX століть: прадавні думи «Дума про самарських братів», «Про дівку-бранку Марусю Богуславку», «Невольницький плач» , історичні пісні: «Звідки Йвасю — з-за Дунаю», «Ой йшли наші славні, славні запорожці», балада «Про Бондарівну», співанки-хроніки, духовні псальми і старовинний танець опришків «Аркан». Мультимедійна частина містить тексти за розділами: Пісенна епіка, Супровідний інструментарій, Епічні прозові наративи. У прозових прикладах — зразки легенд, переказів, казок та ін. Візуальний ряд мультимедійної частини — це фотографії героїв епіки, мандрівних співців, музичних інструментів, картин народного малярства, зброї, одягу та ін.